Mikon kuva kotisivuille mustavalko

Mikko Hyötylänmäki
Founder, LKV, LVV, KTM
+358 40 5558 968
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

emmi

Emilia Åberg
Office Manager
+358 41 318 5250
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Lisäksi teitä palvelevat seuraavat:
Stailaustiimi, Kuvaussuunnittelu, Kuvaaja sekä myynnin tuki - heihin yhteys Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Myymme aina alueen parhaat kohteet!
TILAVA on edelläkävijä korkealaatuisten kiinteistönvälityspalveluiden tarjoajana.

Palvelemme luottamuksella yksityishenkilöitä, sukuja ja yrityksiä - niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Teemme teidänkin kodistanne myyntiä varten palvelukonseptimme avulla kuvauksellisen ja korostamme kotinne
parhaita puolia, jotta ostajat ymmärtävät sen mahdollisuudet ja potentiaalin heidän uutena kotinaan.
Välityspalkkiomme on kilpailukykyinen. 
Palkkio joustaa aina tilanteen mukaan niin, että pystymme lähes poikkeuksetta saavuttamaan teille
parhaan mahdollisen käteen jäävän summan.
Tarjoamamme palvelukonsepti kattaa yksityiskohtaisesti kehitetyn kokonaisuuden
toteuttaa kodin myynti ja hankinta luottamuksella ja ammattitaidolla.
Emme näe itseämme kiinteistönvälittäjänä, vaan palveluntarjoajana, joka luo kodinvaihdosta elämyksen.
Intohimonamme ovat laadukkaimmat kohteet, paras palvelu ja tietysti TILAVAn arvostetut asiakkaat.

 TILAVA on syntynyt intohimosta kauniita koteja kohtaan sekä palavasta halusta
palvella asunnon myyjiä ja ostajia ensiluokkaisella tavalla.
Varmistamme huolellisen stailauksen sekä kuvauksen kautta, että kotisi arvokkuus välittyy potentiaalisille ostajille.
Luomme juuri sinun kodillesi parhaan mahdollisen markkinointistrategian ja voit halutessasi vaikuttaa tähän.

Sinun kotiasi myytäessä tulemme käyttämään ainoastaan laadukkaimpia markkinointimateriaaleja.
Esittelemme kotisi toiveidesi mukaan ja hyvin joustavasti.

Käytössäsi on ammattivälittäjät, joiden intohimona ja päämääränä on luoda kodinvaihdostasi elämys.
Kerromme mielellämme henkilökohtaisesti lisää myyntiprosessistamme.


Välityspalkkio alkaen 3,0 % (sis. alv 24 %) • Minimipalkkio 5.000 € (sis. alv 24 %) • Palkkio lasketaan velattomasta kauppahinnasta.
Kysy tarjous soittamalla tai sähköpostitse.
TIETOSUOJASELOSTE – TILAVA OY LKV

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen, GDPR (General Data Protection Regulation) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 25.5.2018 voimaan tulevan EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on parantaa luonnollisen henkilön henkilötietosuojaa.

Seloste koskee Tilava Oy LKV:n (myöh. Tilava LKV) asiakkaiden, kuten huoneistojen ja kiinteistöjen myyjien, ostajien, ostotarjouksen jättäneiden, vuokranantajien, vuokralaisten sekä vuokra-asuntojen hakijoiden henkilötietojen käsittelyä. Seloste koskee myös Tilava LKV:n muiden henkilöiden, kuten huoneistoesittelyissä tietonsa jättäneiden henkilötietojen käsittelyä.

 1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Tilava Oy LKV, Y-tunnus 2834040-2, Kuusiniementie 29 F, 00340 Helsinki
Yhteyshenkilö Mikko Hyötylänmäki, p. 040 555 8968, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rekisterin nimi
Tilava Oy LKV:n asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tilava LKV:n käsittelyperusteet ovat:

 • välitysliikkeitä velvoittava lainsäädäntö
 • rekisteröidyn (luonnollinen henkilö, jota tiedot koskevat) ja Tilava LKV:n välinen sopimus sekä
 • Tilava LKV:n oikeutettu etu (toimeksiannon hoitamiseen liittyvät välttämättömät toimenpiteet, kuten esimerkiksi huoneistoesittelyiden järjestäminen).

Tilava LKV on kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain (2000/1075) nojalla velvollinen pitämään vastaanotetuista toimeksiannoista päiväkirjaa. Lisäksi ko. lain mukaan välitysliikkeen on säilytettävä toimeksiantopäiväkirja, toimeksiantosopimukset liitteineen, tarjousasiakirjat, esitteet ja muut toimeksiantoon liittyvät asiakirjat vähintään viisi vuotta toimeksiannon päättymisestä. Tilava LKV käsittelee henkilötietoja kyseisen lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseksi.

Tilava LKV on niin ikään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) mukainen ilmoitusvelvollinen ja siten ko. lainsäädännön mukaisesti velvoitettu tunnistamaan asiakkaansa.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Asiakkaista ja muista henkilöistä saa kerätä vain sellaisia tietoja, jotka ovat välitysliikkeen toiminnan tai vastuiden kannalta tarpeen. Tilava LKV käsittelee

 • toimeksiantajien
 • toimeksiantajien vastapuolten henkilötietoja

toimeksiantojen (esimerkiksi huoneiston myyntitoimeksianto tai vuokraustoimeksianto) hoitamista varten. Tietoja voidaan käyttää myös lakiin perustuvien viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi (esimerkiksi varainsiirtoveroilmoitukset Verohallinnolle).

Toimeksiantoihin saattaa liittyä myös muiden kuin asiakkaiden henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja, kuten vuokrasopimuksia, perunkirjoja jne. Lisäksi Tilava LKV voi käsitellä esimerkiksi huoneistoesittelystä tai muuta kautta kerättyjä henkilötietoja markkinointia varten.

Henkilötietojen lähteitä voivat olla ainakin toimeksiantosopimukset, ostotarjoukset, varauskalenteri Tilava LKV:n kotisivuilla, esittelyt sekä erilaisia kilpailuja varten jätettävät yhteystiedot.

 1. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää ainakin seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • Henkilötunnus
 • Asiakkaan ilmoittamat muut tiedot liittyen asiakassuhteen hoitoon
 • Vuokralaisen luottotiedot vuokranmaksukyvyn arvioimista varten.
 1. Tietojen luovutus

Tilava LKV voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, sekä osapuolten välisen sopimuksen toteuttamiseksi tai asiallisen yhteyden täyttyessä. Henkilötietoja voidaan siten luovuttaa esimerkiksi Aluehallintovirastolle ja muille viranomaisille, kaupanteon yhteydessä kaupan osapuolten pankeille ja Verohallinnolle ostajan varainsiirtoveroilmoituksen muodossa sekä toimeksiannon eri vaiheissa esimerkiksi isännöitsijälle.

 1. Tietojen siirto EU/ETA ulkopuolelle

Tilava LKV ei lähtökohtaisesti siirrä henkilötietoja Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää tai luovuttaa EU/ETA-alueen ulkopuolelle, mikäli tiedot siirretään maahan, jossa komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso. Siirto EU:n ulkopuolelle voi väliaikaisesti tapahtua myös erilaisten pilvipalvelujen käyttämisen yhteydessä, kuten esimerkiksi Dropboxin ja Googlen yhteydessä.

 1. Säilytysajat

Tilava LKV säilyttää asiakkaidensa ja muiden henkilöiden henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi:

 • Huoneiston tai kiinteistön myyjän ja ostajan tietoja vähintään välitysliikelain edellyttämät viisi vuotta
 • Vuokranantajan ja vuokralaisten tietoja vähintään lain edellyttämät viisi vuotta
 • Vuokra-asunnon hakijan tai asunnon ostamisesta kiinnostuneen tietoja korkeintaan kuusi kuukautta tietojen antamisesta, mikäli vuokra- tai kauppasopimusta ei synny ja siitä aiheudu perustetta pidempään säilytysaikaan.
 • Tehtyjä tarjouksia vähintään lain edellyttämät viisi vuotta.
 1. Kaikki rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Tilava LKV:n asiakasrekisteriin. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää virheellisten tai vanhentuneiden henkilötietojen korjaamista sekä oikeus pyytää henkilötietojen poistoa. Rekisteröidyllä on myös aina oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointia varten.

Kaikki tässä kohdassa tarkoitetut pyynnöt ovat osoitettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 1 mainitulle yhteyshenkilölle.

Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen, mutta viimeistään lain edellyttämän määräajan päätyttyä. Asiakassuhteen toteutuminen, mutta myös välityslainsäädäntö ja rahanpesulainsäädäntö edellyttävät, että välitysliike käsittelee ja säilyttää asiakkaiden henkilötietoja.

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti. Viranomaisen yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

 1. Tietoturvatoimenpiteet

Henkilötiedot sijaitsevat/ylläpidetään KIVI Kiinteistönvälitysjärjestelmässä, perinteisessä, lukollisessa paperiarkistokaapissa sekä Tilava LKV:n työntekijöiden omissa tietokoneissa.

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Käyttöoikeudet on rajattu niihin henkilöihin, joille pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin on rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai muutoin työtehtävien hoitamiseksi tarpeen.

 1. Tiedot automaattisesta päätöksenteosta ja profiloinnista

Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen pohjalta asiakkaaseen kohdistuvaa profilointia tai käytä automaattista päätöksentekoa.